Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Terakotová armáda v Praze

Až do 8. února mohou návštěvníci zhlédnout na Výstavišti v Holešovicích unikátní výstavu více než 300 rekonstruovaných exponátů posmrtné armády císaře Čchina. Byl prvním vládcem dynastie Čchin, vládl v letech 246 až 210 př. n. l., sjednotil Čínu, zavedl jednotnou měnu i znaky písma. Mauzoleum, na kterém se po dobu jeho vlády podílelo přes 720 000 lidí, bylo náhodně objeveno v roce 1974, když tři farmáři kopali studnu poblíž města Si-an. Nejznámější částí naleziště jsou 3 podzemní jámy, ve kterých se nachází vojsko vyrobené z terakotové hlíny čítající 8 000 vojáků, 150 válečných vozů a 670 osedlaných nebo zapřažených koní. Ani jeden voják není kopií, každý má své specifické rysy. Samotná hrobka císaře, ležící nedaleko, však nebyla dosud z obav o poškození odkryta. V r. 1987 byla hrobka čínského císaře zařazena na seznam světového dědictví UNESCO. Výstava přibližuje také tehdejší život a dobu, ukazuje i znaky charakterizující hodnost vojáka, typ účesu, brnění či založení rukou, ale také původní barevné provedení, které se na originálech dochovalo jen nepatrně. Repliky soch, včetně vozů, koní a bronzových brnění byly ručně vyrobeny v oblasti nálezu. Návštěvníci vidí expozici shora – ze zhruba metrového mola, které vede po celém jejím obvodu. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin. Více informací naleznete na www.terakotova-armada.cz.

Dan Novotný