Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

kaple sv. Kříže

V listopadu jsme vám nabídli vycházku na Pražský hrad a návštěvu Muzea hraček. Tentokrát se na stejné místo vypravíme ještě jednou, abychom vás pozvali do kaple sv. Kříže na II. hradním nádvoří, kde je stálá expozice Svatovítského pokladu. Ten své jméno dostal podle rotundy, kostela a později katedrály sv. Víta, kde byl ukládán. Chrámový poklad, jehož historie sahá do období prvních Přemyslovců v 10. století, obsahuje několik set předmětů. Sbírka, jejíž součástí jsou vzácné relikvie a historické předměty, je jedním z největších chrámových pokladů v Evropě. Expozice v kapli sv. Kříže představu je pouze její část, přesněji 139 předmětů nejvyšší umělecké a historické hodnoty. Jedním z nejstarších vystavených předmětů je meč sv. Václava, takzvaná Svatováclavská čepel, jež pravděpodobně pochází z 10. století. Železný meč je dlouhý 93,5 cm, čepel bez trnu měří 76 cm. Tím zřejmě nejvzácnějším je více než půlmetrový korunovační kříž, který nechal zhotovit český král a římský císař Karel IV. a během dalších let se používal při korunovačních obřadech. Kříž, zdobený drahými kameny a perlami ale nebyl zhotoven ke korunovaci Karla IV., vznikl až kolem roku 1354. Jeho význam podtrhuje i to, že bývá vystavován po boku českých korunovačních klenotů.

K velmi vzácným exponátům patří i kříž s ostatky Kristovy bederní roušky pocházející z doby kolem roku 1376 zdobený spinely křišťály a safíry. Nádherná je také diamantová monstrance osázená téměř patnácti sty diamanty a osmnácti velkými zelenými smaragdy. Mezi další skvosty patří např. relikviář sv. Kateřiny, berla pražského arcibiskupa Františka Ferdinanda Khünburga, relikviář sv. Zikmunda, historické textilie... Ale jak už jsme řekli, exponátů je 139 a své kouzlo má každý z nich.

Expozici spolupořádá Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze a Správa Pražského hradu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v zimní sezoně a od 10 do 18 hodin v letní sezoně. Vstupné: základní 300 Kč, snížené 150 Kč, rodinné 600 Kč. Informace ohledně komentovaných prohlídek na tourist.info@hrad.cz.

Eva Černá