Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Setkání s přírodou

Druhý listopadový týden absolvovalo 45 žáků ZŠ Mládí ozdravný pobyt v Krkonoších – osmidenní školu v přírodě s environmentální  tematikou. Projekt se uskutečnil za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR. Hlavní náplní bylo poznávání přírody a rozvíjení schopností vnímat ji v souvislostech. Aktivity jednotlivých témat, kterými byly voda, poznávání lesa, biodiverzita a odpady, probíhaly převážně venku, kde děti trávily čas aktivním pohybem v přírodě a na čerstvém vzduchu. Vybraná témata byla vhodně doplněna exkurzemi.

Iveta Pichlová, ZŠ Mládí