Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nabídka pro příští školní rok

FZŠ Fingerova 2186 v Nových Butovicích nabízí pro školní rok 2008/2009:

- výuku AJ již od 1.ročníků
(I.stupeň učebnice M.Kelly)

- 3. - 9. paralelní třídu dyslektickou
(v ročníku max. 14 žáků)

- 6. - 8. třídu s rozšířenou výukou TV se zaměřením na florbal
(výuka je zajištěna učiteli s trenérskou licencí)

- školní družina je otevřena od 6.30 do 17 hod., jedno oddělení je anglické.

V odpoledních hodinách funguje při škole řada zájmových kroužků. Do vybraných tříd můžete své dítě přihlásit i v průběhu školního roku. Kontakty: osobně v době vyučování (ředitel, zástupce ředitele),
tel. 235 514 960, 235 514 931 - l. 522, 524, 523, fzs.fingerova@tiscali.cz.