Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Podzimní sportovní den na Velké Ohradě

Druhou říjnovou sobotu se na hřišti ZŠ Janského konal Sportovní den a v jeho rámci také 23. ročník atletického čtyřboje Přebor Velké Ohrady. Pořadatelem této akce byl tradičně Sportovní klub SK Velká Ohrada. Mezi disciplíny atletického čtyřboje patří podle kategorie hod tenisovým (kriketovým) míčkem, sprint na 20 (50) metrů, skok do dálky z místa (s rozběhem), běh na půl kola (celé kolo). Aby se do doby vyhlášení výsledků děti nenudily, žáci druhého stupně školy pro ně připravili různé doprovodné disciplíny. Svou šikovnost mohly otestovat například na trampolíně, při hodu míčkem na cíl, přetahování lanem, na skateboardu, se švihadlem i obručí, při kopech na branku. Sportovního dne se v obou kategoriích zúčastnilo zhruba 80 dětí. Příjemným překvapením bylo skvělé vystoupení mažoretek. „Díky statistickým údajům, které si vedeme, dokážeme porovnat sportovní výkony dětí za období deseti let,“ řekla nám organizátorka Jana Civínová. „Dalo by se říci, že výkonnostně se děti neliší, ale to se týká pouze těch, které pravidelně sportují. Současný způsob života, kdy děti tráví hodně času u televize nebo počítače, se ale negativně projevuje u ostatních dětí. Propast mezi dětmi, které se sportu věnují a těmi, které sportují pouze náhodně, se začíná prohlubovat.“ Děti, které chtějí sportovat, rozhodně mohou. Stačí si jen vybrat a začít. Více informací získáte na www.praha13.cz > Volný čas > Sport, tel. 724 249 283 nebo na http://skvelkaohrada.pbasket.cz/.

Eva Černá