Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů listopad 2007

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)

5. 11.
Čas vzpomínání Svatava Bulířová
Německá konverzace prof. Marie Kohoutová

12. 11.
Pokračování besedy o zahrádkaření RNDr. Stanislav Peleška
Počítače klubu seniorů I (Dům seniorů Lukáš) František Kundrát

19. 11.
Jak žít s alergií? Mgr. Jana Zelenková

26. 11.
Dekorace v textilní oblasti Eva Vašutová
Počítače klubu seniorů I (Dům seniorů Lukáš) František Kundrát

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu seniorů I, tel. 251 623 165


Klub seniorů II (úterý 13-16 hod.)


6. 11.
Stejně jako v září přijde paní Volfová - předvede další výrobky firmy Tuperware

13. 11.
Čtení z knihy Zdenky Ortové – povídka Kapesní příhoda
Bazar – nabídka ještě zachovalých oděvů

20. 11.
Zámky v Rakousku – třetí část (video)

27. 11.
Posezení při kávě, pod vedením paní Lenky Husákové nám zazpívají a zatančí děti z MŠ U Bobříka

29. 11.
Koncert AČR v Pyramidě

27. 11.
Předpremiéra v divadle Palmovka

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu seniorů II, tel. 222 963 603


Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami


7. 11.
Není voda jako voda Drahomír Brzobohatý

14. 11.
Mořští žraloci Jan Hamerník

21. 11.
Nemoc jménem diabetes Jiří Nosek

28. 11.
Po cestách Tureckem Jana Brzobohatá

5. 12.
Tombola včetně Mikuláše

Jana Brzobohatá, ved. klubu seniorů III, předsedkyně SPCCH, tel. 251 623 230


Klub seniorů a přátel Vidoule


29. 11.
Vyhodnocení 5. srazu rodáků.

Rádi bychom touto cestou poděkovali za vstřícné jednání pracovníkům odboru životního prostředí. Skvěle se starají o pomníček i zeleň, staré lípy nahrazují novými, velkou péči věnují i více než stoleté hrušni. Děkujeme také za instalaci laviček. Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin.

Alena Heltová, vedoucí klubu, tel. 251 623 225 (po 19. hodině)


Svaz diabetiků ČR - územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17


7. 11.
Poradní den – příprava na pochod proti diabetu

14. 11.
Účast na pochodu proti diabetu – sraz podle směrnic ze 7. 11.

21. 11.
Členská schůze organizace – závěr roku 2007

28. 11.
Dia klub – hovoříme o diabetu – setkání u kulatého stolu

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405