Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Upozornění pro řidiče

Praha znovu rozšiřuje úřední dobu registru řidičů pro povinné výměny. Až do konce letošního roku bude pracoviště registru řidičů odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, otevřeno i všechny pátky, a to od 7.00 do 11.00 hodin a soboty vždy od 8.00 do 13.00 hodin. Rozšířená úřední doba bude vyhrazena výhradně pro výměny řidičských průkazů, platných do 31. 12. 2007. Protože bylo jasné, že se všechny typy řidičských průkazů ve stanovené lhůtě vyměnit nepodaří, byly novelou zákona 361/2000 Sb., stanoveny 3 lhůty pro jejich výměnu.

  • Řidičské průkazy vydané v době 1.7.1964 - 31.12.1993 do 31.12.2007.
  • Řidičské průkazy vydané v době 1.1.1994 – 31.12.2000 do 31.12.2010 
  • Řidičské průkazy vydané v době 1.1.2001 – 30.4.2004 do 31.12.2013.

Podrobné informace k výměně řidičských průkazů na http://www.vymentesiridicak.cz/.