Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Územní plán k nahlédnutí

Pro zájemce o současnou podobu Územního plánu hl. m. Prahy je od začátku října v atriu radnice vyvěšena výkresová část územního plánu pro území Prahy 13. Chcete-li se o možnostech výstavby na jednotlivých funkčních plochách dozvědět více, můžete odkazy na textovou část a další podrobnosti najít na internetových stránkách městské části www.praha13.cz v sekci Územní plán, případně se po domluvě informovat na stavebním odboru.