Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do prvních tříd

Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 24. ledna od 13.00 do 18.00 hodin a pátek 25. ledna 2008 od 13.00 do 17.00 hodin.

Evžen Mošovský,
vedoucí odboru školství