Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram sběru biologického odpadu

 

Datum 6. 11. 2011
Stanoviště Hodina
K Řeporyjím x V Brůdku 9 - 12
K Hájům x Okruhová - zpevněná plocha 9 - 12
K Fialce - odstavná plocha u bývalých potravin 9 - 12
K Opatřilce x K Jihu 9 - 12
K Sopce - proti restauraci U Šimáčků 13 - 16
Nám. Na Lužinách 13 - 16
Pod Zličínem 13 - 16
5. máje - proti domu č.p. 325 13 - 16
U Kašny – odstavná plocha 13 - 16
K Hájům x Okruhová 9 - 12

 

Biologický odpad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu.
NE živočišné zbytky!
Projekt je financován z prostředků hl. m. Prahy.