Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Konec roku v Třebonicích

Vždy okolo 17. listopadu organizujeme ve spolupráci s MČ Praha 13 Sametový volejbal, který se vloni uskutečnil 26. 11. (více na str. 16). Děti chodí v zimě cvičit do tělocvičny ZŠ Bronzová. Předposlední středu před Vánoci jsme se výjimečně sešli v hasičárně, kde děti malovaly na sklo a vyráběly přáníčka. Zásahová jednotka se 10. prosince zúčastnila stáže na hasičské stanici č. 7 v Jinonicích. Za celou směnu měli dva výjezdy a oba byly planý poplach. První byl v nákupním centru na Zličíně a druhý údajný požár bytu na Velké Ohradě, kde si slečna pouze ve 4 ráno pražila mandle. Na závěr vás chceme pozvat na výroční valnou hromadu SDH Třebonice, která se uskuteční 14. ledna od 16 hodin v restauraci U Beránků v Třebonicích.

Monika Malá, SDH Třebonice