Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Obnova stodůleckého rybníčku

 

Lesy hl. města Prahy připravují na závěr roku vyčištění rybníčku při ulicích Pod Vlkem a U Paloučku ve starých Stodůlkách. Rybníček byl již velmi zanesený bahnem a zarostlý a jeho vyčištění bylo tedy nezbytné. Vzhledem k tomu, že rybníček je významnou lokalitou pro rozmnožování ropuchy obecné, mohou být veškeré práce prováděny pouze v období od září do dubna. Pro informovanost občanů je u nádrže umístěna informační tabule. Zatím byla nádrž vypuštěna, ryby a škeble byly přestěhovány do jiných nádrží a skokani se sami přesunuli do mokrých partií nad rybníkem. Usazené kaly byly vytěženy a odvezeny. Patrně v průběhu listopadu, až dno rybníčku vyschne, budou zpevněny stěny a dno a bude vybudován nový požerák, který umožní pravidelné vypouštění rybníčku. Dosud to bez čerpadla nebylo možné. V průběhu stavebních prací dojde na určitou dobu k uzavření komunikací Pod Vlkem a U Paloučku a bude nutno oblast objet. Lesy hl. města Prahy děkují všem místním obyvatelům i projíždějícím za pochopení. Pohled na obnovený rybníček jim bude jistě odměnou.

-red-