Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sedmý rok gymnázia ve Stodůlkách

 

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha zahájilo v letošním roce sedmý rok své existence.Minulý rok přinesl významný posun v životě školy. Stabilizoval se pedagogický sbor tvořený velmi kvalitními, zkušenými, ale i mladými pedagogy. Žáci mimořádně úspěšně složili mezinárodní zkoušky z angličtiny, ale i z francouzštiny a španělštiny, výborně uspěli na jazykových olympiádách, reprezentovali školu na mezinárodních seminářích. Byla rozšířena spolupráce např. sMasarykovou univerzitou v Brně, PedFUK nebo např. s organizací UNICEF. Navštívily nás významné osobnosti, např. akademická malířka Zdeňka Krejčová nebo Věra Krumphanzlová, kulturní atašé z venezuelského velvyslanectví nebo mexický konzul. V letošním roce nás poprvé čeká maturita. V průběhu roku budeme nadále realizovat velmi přínosné testování jazyků, nové možnosti přinese čerstvě uzavřené partnerství s mexickým velvyslanectvím. Žáci se také zapojí do projektu UNICEF, který budou v angličtině propagovat na pražských zahraničních školách. V listopadu organizujeme konferenci o ochraně osobních údajů ve školách s důrazem na zavádění kamerových systémů. Také plánujeme rozšíření prostor školy. A co připravujeme do budoucna? Opět budeme nabízet osmileté, šestileté i čtyřleté studium. Pro uchazeče jsou připraveny Dny otevřených dveří (více na www.gymnaziumstodulky.cz). Renomé naší školy výrazně roste, již nyní máme téměř naplněny přípravné kurzy anglického jazyka. Ráda bych poděkovala všem, kdo se podílejí na růstu školy, na zkvalitňování práce a na zvyšující se prestiži gymnázia. Nebývalý zájem o naši školu je pro nás velkým závazkem a výzvou.

Renáta Zajíčková, ředitelka školy