Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zastavme domácí násilí

 

Nebuďme lhostejní, násilí mezi blízkými není normální. Domácí násilí je jev, o kterém se často mluví, lidé si však nejsou jisti, jak by se ke konkrétnímu případu měli postavit. Domácí násilí (fyzické, psychické, sexuální, ekonomické) se může odehrávat mezi všemi členy domácnosti, může mít mezigenerační podobu (násilí na dětech nebo seniorech), nejčastěji však dochází k násilí mezi partnery. Jestliže jste se s domácím násilím setkali sami, případně znáte jeho oběť, možná přemýšlíte, jak sobě nebo blízkému člověku pomoci.
Obětem domácího násilí je třeba poskytnout okamžitou radu a odbornou pomoc. Odbor sociální péče a zdravotnictví naší městské části velmi úzce spolupracuje s Policií ČR a s Intervenčním centrem, které se zabývá domácím násilím, poskytuje podporu, právní radu, psychologickou pomoc, a to jak samotným obětem domácího násilí, tak i nezletilým dětem, které v rodině vyrůstají a velmi často bývají svědky násilí na blízké osobě. V těchto případech odbor spolupracuje také s Dětským krizovým centrem. O dobré a intenzivní spolupráci svědčí i počet vykázání násilných osob, který patří k nejvyšším v celé Praze. V současné době se Praha 13 prostřednictvím sociálního odboru účastní mezinárodního projektu na pomoc obětem domácího násilí. Poznatky a zkušenosti ostatních členů projektu by měly přispět k dalšímu zkvalitnění pomoci jeho obětem.

Jakékoli podezření ze spáchání tohoto závažného trestného činu je třeba oznámit, a to i anonymně. Ve spolupráci s policií je každý případ důkladně prověřován. Prvním krokem z domácího násilí může být telefonát na některou z linek důvěry:

 • poradna Bílého kruhu bezpečí, o.s., tel. 257 317 100
   
 • linka DONA - pomoc obětem domácího násilí – telefonní číslo 251 511 313 NONSTOP
   
 • Rosa, o.s. - krizová linka pro oběti poradenství, azyl, tel. 241 432 466, SOS linka 602 246 102 (všední dny 9.00 - 18.00)
   
 • Acorus, o.s. - psychosociální centrum, tel. 283 892 772 NONSTOP - pomoc osobám ohroženým domácím násilím
   

Dalším místem možného prvního kontaktu jsou praktičtí lékaři, pediatři, nemocnice a jejich sociální odd., poradny pro rodinu, občanské poradny, krizová centra psychosociální pomoci, azylové domy. V případě akutního nebezpečí je nutné přivolat pomoc Záchranné lékařské služby nebo Policii ČR. Odbor sociální péče a zdravotnictví MČ Prahy 13 (tel. 235 011 451) poskytne veškeré potřebné informace a pomoc. Není se za co stydět, vina je na straně násilné osoby.

Aleš Mareček, zástupce starosty