Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na uvedených stanovištích pouze po dobu 4 hodin! Součástí přistavení bude obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů tak, aby se maximálně využil celý objem kontejneru. Obsluha dále zajistí, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití. Po odvozu kontejnerů bude svozová společnost povinna zajistit úklid místa přistavení.
Upozorňujeme, že do kontejnerů v provozní době můžete odložit: starý nábytek, koberce, linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.

Nelze odložit:
nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

Ulice Stanoviště Datum
přistavení
Hodina
přistavení
Amforová proti č.p.1895 23. 11. 16 – 20
Bašteckého chodník u parkoviště 21. 11. 16 – 20
Bellušova parkoviště proti domu 1804 13. 11. 16 – 20
Böhmova parkoviště u kotelny 7. 11. 16 – 20
Fantova parkoviště před „Barum“ 12. 11. 16 – 20
Chlupova u mateřské školy 6. 11. 16 – 20
Janského park. záliv proti 2211 14. 11. 16 – 20
Janského park. záliv proti 2370 24. 11. 9 – 13
Janského křižovatka s ul. Prusíkova 30. 11. 16 – 20
K Fialce u bývalé prodejny 15. 11. 16 – 20
K Hájům křižovatka s ul. Okruhová 20. 11. 16 – 20
Kettnerova u kotelny 27. 11. 16 – 20
Kovářova křižovatka s ul. Mládí 16. 11. 16 – 20
Melodická křižovatka s ul. Operetní 9. 11. 16 – 20
Nám. na Lužinách   1. 12. 9 – 13
Nušlova parkoviště proti 2289 28. 11. 16 – 20
Ovčí hájek parkoviště proti 2159 26. 11. 16 – 20
Pavrovského křižovatka s ul. Janského 3. 12. 16 – 20
Pod Zličínem u retenční nádrže 19. 11. 16 – 20
Suchý vršek křižovatka s ul. V Hůrkách 5. 11. 16 – 20
U Jezera parkoviště proti 2039 29. 11. 16 – 20
V Hůrkách proti ul. Seydlerova 22. 11. 16 – 20

 

Případné dotazy a připomínky ke sběru a svozu objemného odpadu vám zodpoví pracovníci odboru životního prostředí na tel. 235 012 470.

Michaela Líčková