Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak správně ohlásit mimořádnou událost

Řešení mimořádných událostí (dopravní nehoda, požár, povodeň, …), vyžaduje ve většině případů odbornou pomoc složek integrovaného záchranného systému. Aby taková pomoc mohla být poskytnuta co nejrychleji, je nutné událost příslušným složkám neodkladně a správně ohlásit. K tomuto účelu je vytvořen systém tísňového volání - volba čísel, k nimž je garantován bezplatný a nepřetržitý přístup:

150 – Hasičský záchranný sbor ČR,
155 – zdravotnická záchranná služba,
156 – obecní (městská) policie,
158 – Policie České republiky,
112 – jednotné evropské číslo tísňového volání.

Pokud si nejste jisti, volejte tísňovou linku 112, jejíž technologie propojuje hasičský záchranný sbor, policii a zdravotnickou záchrannou službu. Při komunikaci s operátorem tísňové linky nejprve sdělte, co se stalo a určete co nejpřesněji místo události. Nahlaste tedy adresní bod, příp. křižovatku ulic, šestimístné číslo sloupu veřejného osvětlení, číslo železničního přejezdu,  souřadnice GPS, významnou budovu, informace z turistického značení, silniční tahy, rozhledny apod. Velmi důležité je oznámit přítomnost zraněných osob. Spolupracujte s operátorem a postupujte podle jeho pokynů a rad. Na závěr telefonátu sdělte zřetelně své jméno a číslo telefonu, z kterého voláte. Tyto údaje slouží pro možné zpětné volání operátora v případě potřeby dalších zpřesňujících informací. Nezavěšujte, dokud vás k tomu operátor nevyzve.

Správné ohlášení mimořádné události je tedy výstižné (CO, KDE, KDO), bez zbytečných a v dané chvíli nedůležitých detailů. Oznamovatel by se měl snažit nepodléhat emocím, i když je to v některých případech velice složité. A protože praktickými příklady a chybami se člověk nejlépe učí, předkládáme přepis rozhovoru, který je názorným příkladem toho, jak by ohlášení mimořádné události vypadat nemělo.

Operátorka: Hasiči Praha.

Oznamovatel: Prosím vás rychle Praha Zličín, Úzká 5.

Operátorka: Co potřebujete?

Oznamovatel: Hasiče.

Operátorka: A kde, ještě jednou ulici?

Oznamovatel: Úzká, Úzká.

Operátorka: Co se stalo?

Oznamovatel: Hoří, mám tu 2 malý děti, co tady asi.

Operátorka: V jakém patře? Uklidněte se.

Oznamovatel: Do… (vulgarizmy)

Operátorka: Uklidněte se.

Oznamovatel: Rodinnej dům.

Operátorka: Rodinný dům? Uklidněte se. Jak je veliký?

Oznamovatel: 2 patra.

Operátorka: Vy jste na místě? V bytě?

Oznamovatel: V baráku, chytla nám tam elektrika, panebože.

Operátorka: Elektřina? Dobře, vy nemůžete ven z domu?

Oznamovatel: Jsem venku, můžete sem někoho poslat, do… (vulgarizmy)

Operátorka: Uklidněte se, poslouchejte mě, nenadávejte. Jste venku s dětmi?

Oznamovatel: Jo, jsem venku s dětma.

Operátorka: Dobře, jedeme tam, uklidněte se, jedeme tam.

Oznamovatel: Pošlete někoho, do… (vulgarizmy)

Operátorka: Kolega to přebírá a posílá jednotku, nenadávejte, uklidněte se. Já se potřebuji zeptat, laskavě se uklidněte, neřvěte na mě…

Oznamovatel: Já se neuklidním, já tu mám 2 malý děti, hodinu se mě vyptáváte na… (vulgarizmy)

Operátorka: Jste zraněn; potřebujete záchranku? Uklidněte se.

Oznamovatel: Nejsme.

Operátorka: Dobře, jedeme na místo.

Rychlým a věcně přesným ohlášením mimořádné události můžete zachránit lidský život.

Více na www.hzspraha.czwww.hzscr.cz.

por. Luďka Palzerová, mjr. Luboš Vágner,
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy