Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stodůlecká mládež zvítězila v Lochkově

Po prázdninách nám začal nový ročník hry Plamen. Děti se zúčastnily závodů v Třebonicích a v Lipencích, další týden memoriálu J. Dobiášové v Třebonicích. Ve dnech 28. – 30. září se kolektiv mladých stodůleckých hasičů v Hrachově připravoval na sezonu 2012-2013. Všichni měli stejný cíl – upevnit svou sportovní zdatnost a zvýšit si znalosti, zkrátka kvalitně se připravit na závod požární všestrannosti. Co všechno mezi dovednosti mladého hasiče patří? Střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, zásady první pomoci, požární ochrana a překonávání překážek. Děti byly rozděleny do skupinek a na vyznačené trati, která odpovídá předepsaným směrnicím, plnily procvičované úkoly na jednotlivých stanovištích. Závod, ve kterém si mohly děti ověřit kvalitu své přípravy, se konal 13. a 14. října v Lochkově. Starší děti podaly vynikající výkon a zvítězily, druhá hlídka obsadila 9. místo. Mladší děti skončily na 9., 15. a 28. místě.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky