Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Babička a dědeček do školky

Obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem odstartovala na podzim projekt Babička a dědeček do školky. Účastnit se jej bude jedna třída dětí, za kterými přijde babička či dědeček v pohádkovém kostýmu a přečte jim jeden z pohádkových příběhů. Prarodiče budou dětem nejen číst pohádky či příběhy, ale budou si s nimi také o knížkách a jejich hrdinech povídat. Pravidelné hlasité předčítání v dětském věku přináší rozvoj jazyka, podněcuje uvažování, zlepšuje představivost, ale také třeba schopnost soustředění a naslouchání druhým, učí i úctě ke starší generaci. Do projektu, který odstartoval ve druhé polovině září, se zapojila také jedna školka z Prahy 13, a to MŠ U Bobříka. Další školky, které by se ještě chtěly zapojit, mají možnost. Více na www.celeceskoctedetem.cz.

-če-