Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Roční kontrola komínů je povinná

Prvním dnem roku 2011 vznikla většině vlastníků nemovitostí nová povinnost. Vstoupilo totiž v platnost Nařízení vlády č.91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které předepisuje pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest. Povinnost se týká kouřovodů, komínů a všech spotřebičů, které produkují spaliny, bez ohledu na to, jaké palivo spalují, či zda se spaliny vypouštějí komínem nebo například kouřovodem na fasádu. Přestat nyní číst mohou tedy jenom ti, kteří k vytápění používají pouze elektřinu, solární nebo termální energii.

Nejdůležitější body kontroly:

  • Kontrola průchodnosti (důkladné vyčištění komínu a kouřovodu ručně nebo pomocí komínové frézy, vybrání tuhých částic, kontrola odtoku kondenzátu, prohlídka průduchu zrcátkem nebo komínovou kamerou.
  • Kontrola požární bezpečnosti (u komínů na tuhá paliva vzdálenost hořlavých stavebních materiálů min. 5 cm od líce komínového pláště, především pak krovů, dřevěných podlah a střešních latí).
  • Kontrola vybíracích, vymetacích nebo čistících otvorů (jejich správné umístění a počet, zajištění dvířek proti vypadnutí, přítomnost dvojitých dvířek u tuhých paliv, nehořlavá podlaha okolo těchto otvorů).
  • Bezpečnost přístupu ke komínovému ústí (trvalý a bezpečný přístup k ústí u komínu, který nelze vymetat čistícím, či vymetacím otvorem).
  • Kontrola technického stavu spalinové cesty (posouzení celistvosti zdiva a spár, kontrola spojů, vyloučení napadení korozí a případné dodatečné provedení kontroly těsnosti kouřem).

Více na www.fdpstodulky.eu.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky