Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Věnujte pozornost zabezpečení svého majetku!

V červnu byla ve STOPu vyhlášena anketa o zabezpečení majetku v rámci společného projektu Prahy 13 a Ministerstva vnitra Městská část Praha 13 – Stop krádežím vloupání. Do konce července byly odevzdány celkem 104 dotazníky. Došlé odpovědi byly analyzovány a vyplynuly z nich následující výsledky:

 • Převážná část respondentů (98 %) uváděla své poznatky k zabezpečení bytu, skoro 60 % řešilo zabezpečení sklepa, přes 12 % se vyjádřilo k zabezpečení garáží a téměř 6 % uvádělo své zkušenosti se zabezpečením rodinného domku.
   
 • Téměř 89 % respondentů uvedlo, že věnují zabezpečení zvýšenou pozornost, své objekty má pojištěno skoro 90 % občanů, ovšem pravidelně aktualizuje pojistné smlouvy pouze 39 % dotazovaných.
   
 • Dobrou bilanci ukazuje dotaz na certifikované vstupní bezpečnostní dveře. V bytě je má 60 % dotázaných, 65 % má vstupní dveře opatřeny dvěma zámky s certifikovanou cylindrickou vložkou a dokonce 96 % má dveře opatřeny panoramatickým kukátkem a 49 % bezpečnostním řetízkem. Na druhou stranu pouze 12 % tázaných občanů, kteří bydlí v přízemí, má prosklené plochy zabezpečeny mříží či bezpečnostní folií. Pro společný pocit bezpečí v domě je důležité, že 83 % všech společných prostor bytového domu je vhodně zabezpečen proti vstupu cizích osob v domě nebydlících.
   
 • U sklepů bylo dosaženo následujících výsledků od odevzdaných cca 60 % respondentů: jen 38 % má společné vstupní dveře ke sklepům zabezpečeny certifikovanými bezpečnostními dveřmi, skoro 96 % respondentů má nějakým způsobem zabezpečenu vlastní sklepní kóji (např. visacím zámkem).
   
 • Dvě závěrečné otázky na spokojenost občanů s prací policie a MP dopadly skoro stejně – průměrná spokojenost je u Městské policie 3,4 a u Policie ČR je 3,38 (nejvyšší spokojenost byla 5 bodů).

Na základě analýzy byly zpracovány preventivní texty, které obsahují možná řešení bezpečnostních rizik na území Prahy 13 a budou ve zkráceném znění postupně zveřejňovány ve STOPu. Také je pro vás připraven seminář s odborníky na zabezpečení majetku a policisty, který se bude konat v listopadu čtyřikrát, v obřadní síni radnice. Vybrat si můžete některý z termínů v níže uvedené pozvánce.

Stop krádežím vloupáním

Vloupání do obydlí představuje pro oběť katastrofu, kterou nelze chápat pouze ve finanční rovině. Cena, kterou je v takovém případě nutno zaplatit na emotivní úrovni, je obrovská. Pro oběti vloupání je obvykle velice těžké překonat počáteční šok. Vloupání považují občané za „velmi závažný trestný čin” a tedy i za jednu z forem kriminality, která způsobuje nejhlubší traumata.
Statistika podílu druhů trestných činů na celkové zjištěné kriminalitě neustále ukazuje, že největším problémem je stále majetková kriminalita – stejná čísla platí i pro oblast Prahy 13.

Závěr tedy zní: musíte kvalifikovaně čelit majetkové kriminalitě, věnovat větší pozornost zabezpečení obydlí, více si chránit i ostatní majetek a zdraví, lépe dodržovat pravidla bezpečného chování. Z policejních statistik sestavených podle způsobů vniknutí do objektů vyplývá, že pachatelé se do objektů dostávají nejčastěji okny, hlavními dveřmi, dveřmi z chodby, zadními dveřmi, přes mříže, přes okenice, výlohou, přes plot, sklepem, dveřmi z balkonu, stěnou, podlahou a stropem.

Dveře a okna jsou tedy ta nejvíce zranitelná místa objektů. Na ně je třeba se zaměřit a vhodně je zabezpečit. Ale pozor, musíte se zaměřit na celé tyto stavební otvory – prostory.

Jak pracují pachatelé vloupání do bytů, domů, rodinných domků, rekreačních objektů? Běžní zloději si vybírají zejména příhodné okolnosti - dům, který se nezamyká, nedostatečné osvětlení, nepořádek, obyčejné zámky a vložky, bakelitová kování, vstupní papundeklové dveře bytů apod.

Zkušenější zloději si objekt již tipují důkladněji. Obhlížejí terén, možnosti přístupu či vniknutí do domu, počty nájemníků, rozdílnost zabezpečení jednotlivých domácností apod. Před samotným vloupáním do bytu si zvoněním ověřují nepřítomnost osob v bytě.

U organizovaných skupin zlodějů, pracujících mnohdy na objednávku, je jejich důkladná příprava naprostou samozřejmostí. Nejprve provedou vytipování vhodného objektu podle toho, jak je byt vybaven, jaké jsou v něm cennosti a jak je zabezpečen proti vloupání. Tito pachatelé vlastní potřebné nástroje (akumulátorové vrtačky,  diamantové hroty, pily, rozbrušovačky, vyrážečky vložek, hydraulické hevery), které jim usnadňují vniknutí do bytu, a mají podrobně promyšlený i odbyt kradených předmětů. Jejich příprava probíhá v rozmezí několika dnů až měsíců.

Pachatelé vloupání do rekreačních objektů se rekrutují ze tří skupin osob. Prvá skupina zlodějů jsou lidé bez domova, bez práce, kteří se spokojí s přespáním a nalezením něčeho k snědku a k napití. Poté navštíví další rekreační objekt. Pachatelé druhé skupiny (recidivisté) využívají relativní klid v chatařských oblastech během zimy a v chatách se skrývají. Třetí skupina pachatelů, která škodí nejvíce, jsou opět členové organizovaných skupin, pracujících na objednávku.

Všem těmto zločincům bohužel pomáhají sami občané tím, že si nedávají pozor na svůj majetek. Základní bezpečnostní opatření uvedeme v příštím čísle.

Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra