Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Festival zaujal a inspiroval

Slavnostní koncert Základní umělecké školy Stodůlky v KD Mlejn zakončil v neděli 4. října letošní Festival volného času Prahy 13. V průběhu měsíce se po celé městské části konaly čtyři desítky akcí zaměřených na možnosti naplnění volného času dětí i dospělých. Ty větší, mnohdy celodenní, pořádala radnice zpravidla ve spolupráci s několika organizacemi. O některých z nich jsme se zmiňovali již v říjnovém STOPu – např. o hokejbalovém turnaji O pohár starosty Prahy 13, o Pražském cyklozvonění nebo o prvním Pražském medobraní, spojeném se Dnem zdraví. V tomhle čísle píšeme o Svatováclavském odpoledni, seniorské sportovní Lukiádě a oblíbené soutěži pejsků bez rodokmenu – Voříškiádě.

Kromě toho se ale od 5. září uskutečnilo množství menších akcí. Představily se na nich spolky a kluby působící v oblasti kultury, sportu a nejrůznějších zájmových činností, které předvedly své umění a současně zvaly nové zájemce. Ve Mlejně se kromě „ZUŠky“ předvedly také všechny místní pěvecké, taneční a divadelní soubory. Do svých „domečků“ pozvaly návštěvníky Dům dětí a mládeže Stodůlky a klub JednaTrojka. V Centrálním parku uspořádali program pro veřejnost dobrovolní hasiči a skauti, ale i některé sportovní kluby, třeba SK Aktis, SK Hala Lužiny nebo SK Velká Ohrada. Nejvíce akcí bylo samozřejmě sportovních. Proběhly turnaje v pétanque, nohejbalu, basketbalu, kuželkách, beachvolejbalu a ukázka florbalu na elektrických vozících. Na sportoviště lákali atleti TJ Stodůlky, fotbalisté Sokola i badmintonisté z BC Aktiv Lužiny. Cyklisté pozvali na vyjížďku, turisté zase na vycházku do Hlubočep. Velký zájem vzbudila ukázka sportovního flyboardingu na Stodůleckém rybníku. A kdo chtěl, mohl se seznámit s tradičním japonským bojovým uměním v centru Avaloka.

Nabídka byla skutečně pestrá a kdo hledal, určitě pro sebe našel něco zajímavého. Festival probíhal pod záštitou zástupce starosty Petra Zemana a předsedy výboru pro výchovu a vzdělávání Víta Bobysuda, kteří se také ve většině případů ujali zahajování představení a předávání medailí a diplomů na sportovních soutěžích. Velký dík patří také zástupcům všech organizací, které se na přípravě akcí aktivně podílely, a pracovníkům radnice, kteří pomáhali nakládat a stavět stany a nábytek v místě jejich konání.


Bezpochyby největší zásluhu na bezchybném průběhu celého festivalu má však muž, jenž zpravidla skromně stojí mimo světla reflektorů – Bohdan Pardubický z kanceláře starosty, který všechny akce naplánoval, dojednal se spoluorganizátory, na všechny vyrobil diplomy, zajistil ceny, občerstvení a dopravu potřebného materiálu, koordinoval výstavbu stanů (v několika případech je sám bez pomoci stavěl), připravoval ozvučení a veškeré další nezbytné věci. Téměř všech programů se osobně zúčastnil a kromě organizace také pořídil skvělou fotodokumentaci, která zdobí i tento článek. Zaslouží velké poděkování a respekt – Bohdane, díky!

Samuel Truschka