Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Oblíbená linka 168

Vážení, tímto bych chtěl vyjádřit poděkování za Vaši úspěšnou iniciativu, která vedla k rozšíření provozu autobusové linky 168. Bydlíme v ulici Za Mototechnou, kde se díky výstavbě nových bytových domů značně zvýšil počet rezidentů. Od řady z nich jsem slyšel slova spokojenosti a  chvály (za nasazení v této věci zvláště děkuji Ing. Vítu Bobysudovi).

Alexandr Sedláček, operní a koncertní pěvec