Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Proč není na přechodu u kostela v ulici Kovářova u ZŠ Kuncova ráno přítomna městská policie?

Strážníci Obvodního ředitelství městské policie Praha 13 provádí dohled na 18 přechodech pro chodce, které jsou na přístupových cestách ke školám. Všechny přechody jsou dozorovány na základě požadavků škol, rodičů, městské části, včetně některých aktuálních požadavků, které vyplynuly z výsledků projektu „Bezpečná cesta do školy“. Nelze asi zcela objektivně posoudit, který ze zajišťovaných přechodů je „důležitější“ či „nebezpečnější“. Porovnáme- li počet strážníků, kteří jsou k dispozici, s počtem požadavků na zajištění přechodů, je zřejmé, že všem požadavkům není možné vyhovět.

Na konkrétně zmiňovaném přechodu v Kovářově ulici u kostela je dozor zajišťován, nikoli však každý den. Pravidla pro dozor na přechodech pro chodce jsou direktivně určena. Závazným interním předpisem Městské policie hl. m. Prahy jsou stanoveny dvě kategorie zajišťovaných přechodů – povinně zajišťované přechody (každý den, kdy probíhá školní vyučování) a nepovinně zajišťované přechody (dle počtu strážníků, kteří nastoupili aktuálně na směnu). Přechod Kovářova – Kuncova je v současnosti obsazován povinně, přechod Kovářova (u kostela) bude obsazován dle možností městské policie. Všechny projíždějící žádám o ohleduplnost a dodržování předpisů.

David Vodrážka
Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13,
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz