Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stalo se v listopadu: O filmu k nenatočení

Šedesátá léta s výraznou liberalizací přinesla i zlaté období českého filmu. To korunoval František Vláčil čtyřhodinovou filmovou rapsodií Marketa Lazarová, jež není pouze nejlepším českým filmem všech dob, ale i nejlepším filmem 60. let světové kinematografie a jedním z nejlepších filmů vůbec. Vančurova literární předloha byla původně považována za naprosto nenatočitelnou. Příběh o Marketě, dceři zemanově, zaslíbené Bohu, kteroužto uloupil syn loupeživého rytíře a ona se stala jeho milenkou, je vsazen do kruté a násilné doby, kdy na prahu 13. stol. křesťanství ještě svádělo boj s pohanskými bohy, kdy lidský život obklopen magií, zbožností i statečností měl pranepatrnou cenu, kdy však láska i vášeň byly stejné jako dnes. Symfonický formát filmu pak umocňuje v tajemné atmosféře bažin a zasněžených hor drásavá hudba Zdeňka Lišky, jež vniká až do morku kostí. Ale autentičnost filmu je krom hudby a Vláčilovy nekompromisnosti dána naprostým odevzdáním se filmu ze strany herců. Neopakovatelná empatie do středověkých, ale i lidských poměrů je umocněna mistrovskými výkony bez jediného slabšího článku, mezi nimiž ční Kozlík Josefa Kemra, královský hejtman na Boleslavi Pivo Zdeňka Kryzánka, Bernard Vladimíra Menšíka i Marketa Magdy Vašáryové. Dílo navíc patří mezi nejlepší světovou literaturu převedenou na film. Vláčil jej nicméně považoval za torzo, neboť nedostal příležitost dokončit ho podle svých představ. Předběžný rozpočet činil 17 425 000 Kčs. Výrobní náklady nakonec dosáhly 12,26 milionu. Filmy se přitom v šedesátých letech točily tak za tři miliony. Marketa Lazarová se stala tehdy ve všech smyslech slova tím nejdražším. Aby se část nákladů vrátila zpět, studio Barrandov donutilo režiséra Vláčila natočit ve stejných kostýmech a dekoracích ještě jeden film (Údolí včel). Natáčení trvalo oproti plánovaným 353 celých 548 dnů. Marketa Lazarová se stala také naším nejdéle natáčeným filmem a svou délkou 162 minut i tím nejdelším. Po premiéře 24. listopadu 1967 následovalo 8 991 promítání a 1 224 510 diváků zasažených ve své době nejdražším „očistcem“ české kinematografie. Kdo viděl černobílou Marketu Lazarovou v kině, zůstal ohromeně bez hlesu sedět. S dojmem na celý život.

Dan Novotný