Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Třebonický rybník dokončen

V srpnu letošního roku zahájila Praha 13 poslední etapu rekonstrukce Třebonického rybníku. Na projekt nazvaný Revitalizace rybníku ve správě MČ Praha 13 získala městská část dotaci ve výši přes 1,3 milionu korun v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Tato etapa spočívala především v odstranění usazených sedimentů na dně, v odstranění vzrostlého rákosí a žabince, které zaplevelily rybník, ve zpevnění břehů zdrže u vtoku do rybníku lomovým kamenem a výsadbou vrbových řízků do mezer mezi kameny. Práce byly ukončeny v polovině října a poté byl rybník napuštěn.

Obnovený Třebonický rybník se opět stane místem pro příjemné vycházky, přátelská setkání nebo rybářské a sportovní akce.Jana Dusilová, OŽP