Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dopravní situace na ulici Jeremiášova

Pane starosto, dopravní situace na ulici Jeremiášova je v posledních měsících neúnosná. Zácpy takového měřítka v ranních a odpoledních špičkách tady nebývaly. Je k tomu nějaké vysvětlení?

V tomto Vám musím dát zapravdu. Na tak vysoký provoz na Jeremiášově ulici opravdu nejsme zvyklí. Důvod je jednoduchý. V současné chvíli probíhají rekonstrukce pozemních komunikací hned na několika místech souběžně. Některé z nich územně spadají pod náš katastr, jiné jsou v katastru vedlejším, ale přesto negativně ovlivňují dopravní situaci v naší městské části.

Jako příklad uveďme rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky na Rozvadovské spojce a Pražském okruhu na Zličíně. Dále od 1. července probíhá v Praze–Řeporyjích rekonstrukce křížení komunikací Smíchovská, K Třebonicům, Řeporyjské náměstí a Dalejská. Ulice Smíchovská v Řeporyjích byla do 19. října zcela uzavřena v obou směrech a objížďka svedla veškerý provoz na ulici Poncarovu a dále pak na Jeremiášovu. Další z probíhajících dopravních uzavírek probíhá až do konce listopadu v Ořechu, kde je uzavřena ulice Karlštejnská. Uzavírky probíhají v září – listopadu také na samotné Jeremiášově ulici, kde je v úseku Poncarova – Bessemerova a úseku Ovčí Hájek – Pod Hranicí sveden provoz pouze do jednoho pruhu. Všechny tyto zmiňované rekonstrukce pozemních komunikací mají společného jmenovatele – nekoordinovanost. Zhotovitelů je ve výše zmíněných případech hned několik. Někdy rekonstrukce spadá pod Technickou správu komunikací hl. města Prahy, v jiném případě pod Středočeský kraj či Magistrát hl. města Prahy. Tak zásadní omezení provozu, kdy jsou mnohdy uzavírány silnice v obou směrech na několika přilehlých místech a doprava po objízdných trasách se tak navzájem ovlivňuje, si opravdu zaslouží lepší koordinaci a informovanost mezi jednotlivými zhotoviteli. Již několikrát jsem volal po nastavení vzájemné komunikace mezi hlavními subjekty, pod které opravy spadají, tedy TSK, Středočeským krajem a magistrátem, bohužel bez odezvy. Nezbývá, než vydržet, až budou dokončeny jednotlivé opravy a ulice Jeremiášova bude opět normálně průjezdná.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13