Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Festivalová tečka

V neděli 8. října proběhl v Kulturním domě Mlejn závěrečný koncert Festivalu volného času Prahy 13. O program se postarala FZUŠ Stodůlky, která představila všechny čtyři umělecké obory školy, a to hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický. Na úvod koncertu promluvil starosta naší městské části David Vodrážka. Programem, nabitým hudebními a tanečními vystoupeními, provázela nová vyučující literárně dramatického oboru Dominika Prokopová. Ta mimo jiné přiblížila divákům výuku v naší umělecké škole. Uvedla: „Výuka poskytuje základní úroveň uměleckého vzdělání, skladba předmětů je pevně dána, například žáci hudebního oboru od čtvrtého ročníku povinně navštěvují předměty skupinové interpretace, což je například hra v souboru, orchestru, pěvecký sbor a další hudební uskupení.“ Plný sál odměnil vystoupení žáků FZUŠ dlouhotrvajícím potleskem.

Vladimír Světlík, zástupce ředitele školy