Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Listopadová křížovka

Návštěva muzea českého granátu nabízí zajímavý zážitek milovníkům historie, šperků a řemesel. Muzeum nabízí ke koupi i originální dobové šperky ...TAJENKA. Dozvíte se  také něco o energetických účincích tohoto krásného kamene v barvě holubí krve a jeho léčebné síle. Granáty patří bezesporu mezi nejstarší známé nerosty a zároveň mezi drahé kameny v nejstarších dobách užívané k ozdobným a rituálním účelům. Muzeum se nachází v historické budově z 13. století, není tedy bezbariérové. Je otevřené každý den od 10.00 do 21.00. Více informací najdete na www.mcgp.cz, Facebooku a Instagramu. Tři výherci se mohou těšit na rodinné vstupenky.

Říjnová tajenka:


NEJVĚTŠÍ SOUKROMÉ MUZEUM

Výherci:


Izák Burjanec, Stodůlky;

Roman Budoš, Nové Butovice;

Denisa Kmeťová, Stodůlky

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. listopadu na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová