Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Logodráček

Školka Logodráček je předškolní dětský klub, který se orientuje zejména na péči o předškolní děti s narušenou schopností komunikace. Každému dítěti je zde poskytnuta pomoc a podpora v takové míře, kterou individuálně potřebuje, a v takové kvalitě, která mu nejlépe vyhovuje. Logopedická školka kromě každodenní docházky nabízí v odpoledních hodinách spolupráci také externím předškolním i školním dětem, a to formou skupinových nebo individuálních logopedií a speciálně pedagogických činností.

Školka pravidelně pořádá logopedické soboty pro děti, které v týdnu dochází do běžných mateřských škol a mají vady a poruchy řeči. Na podzim, na jaře a v létě nabízím e příměstské logopedické tábory, všechny pod vedením zkušených logopedů a speciálních pedagogů. Školku Logodráček najdete v Jinonicích, jen pár kroků od chráněné přírodní rezervace Prokopské údolí, která je častým cílem každodenních vycházek. Děti mají k dispozici také zahradu s pískovištěm a hracím domečkem.

Školka Logodráček vytvoří vašemu dítěti logopedický a speciálně pedagogický program dle jeho aktuálních potřeb a schopností.

Kontakt: Logodráček, Novoveská 322/5, Jinonice, tel. 773 260 568, info@logodracek.cz, www.logodracek.cz.

Erika Schäfferová