Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Lukiáda s pořadovým číslem šest

První říjnové úterý se na zahradě Domu sociálních služeb Lukáš konal při příležitosti Mezinárodního dne seniorů šestý ročník sportovního seniorského víceboje Lukiáda. Akci, která je v rámci seniorských sportovních aktivit nejmasovějším podnikem na třináctce, slavnostně odstartoval místostarosta David Zelený společně s radní Anetou Ečekovou Maršálovou. A jak jinak, než výstřelem z luku na terč.

Soutěžilo se v populárních, a minulými ročníky prověřených disciplínách, jako jsou pétanque, střelba z luku a Nordic Walking. I letos program zpestřila práce s tabletem – speciální disciplína o kterou byl velký zájem. Organizoval a hodnotil ji spolek Moudrá sovička. Pro všechny účastníky Lukiády bylo připraveno i další zpestření v podobě předvedení elektrokola pro seniory do městského provozu společností BiciSport a dále prezentace zdravotnických pomůcek firmou Malkol.cz. Stejně jako v minulých ročnících, i letos byl „v nabídce“ doplňkový program. Tím byl Senior cirkus – workshop žonglování a dalších aktivit uzpůsobených možnostem seniorů.

Organizátoři akce – Městská část Praha 13, Pétanque pro vás, z.s., Právě teď, o.p.s., a Středisko sociálních služeb Prahy 13 – si přizvali na pomoc dvacítku žáků ze ZŠ s RVJ Bronzová, kteří se stali platnými a skvělými pomocníky. Jejich účastí se akce vlastně stala jakýmsi mezigeneračním setkáním. Letošní Lukiády, která se opět konala pod záštitou starosty Davida Vodrážky, se zúčastnilo celkem pětašedesát seniorů z toho třiačtyřicet žen.

Připočteme-li ještě početnou skupinu hostů, diváků a pomáhajících žáků, sešlo se na zahradě střediska ten den více než sto lidí.

Po sečtení všech disciplín se na prvním místě v ženách umístila paní Hana Šourková s 304 body – absolutně nejvyšším počtem. V mužích pak dosáhl nejlepšího výsledku pan Vladimír Papoušek s 297 body. Nejstarším závodníkem letošní Lukiády byla Milada Tomašovičová, která ve svých 92 letech absolvovala všechny disciplíny a v konečném hodnocení nechala za sebou řadu mladších. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v odpoledních hodinách ve Spolkovém domě. Ceny vítězům předali místostarosta David Zelený a radní Aneta Ečeková Maršálová. Závěrem se sluší, aby organizátoři poděkovali za pomoc žákům ZŠ s RVJ Bronzová, jakož i za mediální podporu ze strany časopisu STOP a TV13.

Jiří Mašek, Středisko sociálních služeb Prahy 13