Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dobrých zpráv není nikdy dost

Jedno čínské přísloví praví: „Dobré zprávy se z domu nedostanou, špatné se roznesou na tisíc mil“. A tak mi dovolte toto přísloví změnit a pár dobrých zpráv z našeho Lukáše „roznést“, i když to asi nebude na tisíc mil.

Ti z vás, kteří do střediska dochází pravidelně na pedikúru, jistě ocení, že pro tuto oblíbenou a velmi využívanou službu připravujeme v přízemí objektu C nový prostor. Uvolněný prostor bude využit pro mytí jídlonosičů. Bude sem umístěna moderní průmyslová myčka, která celý proces výrazně urychlí. Myčka bude sloužit terénní pečovatelské službě. Ta získaný čas může věnovat dalším potřebným věcem souvisejícím s péčí o klienty, například obstaráváním nákupů. Současným přesunem pedikúry docílíme toho, že se naše tři vchody do budovy v podstatě specializují – vchod A bude pro zaměstnance střediska, klienty denního stacionáře a zájemce o službu. Vchod B bude jen pro strávníky docházející do naší jídelny a vchod C, tak ten bude určen pro vstup veřejnosti, která využívá služeb kadeřnictví, pedikúry a rehabilitace, pro vstup zdravotních pracovníků Farní charity Stodůlky a také pro seniory, kteří půjdou do své klubovny. Tímto uspořádáním ještě více ochráníme pracovníky pečovatelské služby a klienty denního stacionáře. Všechno by mělo začít fungovat do konce listopadu. Další dobrou zprávou je, že až budete číst tyto řádky, bude mít pečovatelská služba k dispozici nový vůz. Podrobnosti vám přineseme v dalších vydáních STOPu.

Všechny tyto změny bychom stěží zrealizovali bez účinné pomoci a podpory městské části, jejíž vedení považuje rozvoj sociálních služeb za důležitý. To si zaslouží naše velké poděkování.

Jiří Mašek, ředitel SSSP13