Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace o mimořádných provozních opatřeních

Na základě platných usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření souvisejících se zhoršenou epidemiologickou situací stanovilo Středisko sociálních služeb Prahy 13 do odvolání následující mimořádná opatření, která vytváří podmínky pro udržitelné fungování pečovatelské služby poskytované seniorům v jejich domácím prostředí nebo přímo ve středisku:

  • Sociální šetření prováděné sociálními pracovníky střediska bude probíhat v omezeném časovém horizontu.
  • Péče o seniory se omezuje na poskytování nezbytných úkonů pečovatelské služby s vysokou prioritou, zejména na dovoz nebo donášku jídla, na obstarání nákupů a na provádění osobní hygieny.
  • Omezují se úřední hodiny pro veřejnost – pondělí až čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin.
  • Přerušuje se doplňková činnost – přeprava seniorů do nemocnic, na úřady, apod.
  • Nepřerušuje se přeprava klientů (do střediska je přepraví naše vozidlo), kteří mají se střediskem smluvně sjednanou sociální péči – navštěvují denní stacionář nebo využívají služeb střediska osobní hygieny (SOH). Řidič-pečovatel, který převáží klienta na koupání do SOH, musí mít po celou dobu jeho převozu zakrytá ústa a nos výhradně respirátorem.
  • Nadále trvá povinnost nošení roušek nebo respirátorů všemi zaměstnanci střediska uvnitř objektu i ve venkovním areálu střediska, dále při péči u klienta v jejich domácím prostředí a při rozvozech obědů pečovatelskou službou.
  • Přerušují se tréninky petangu pro seniory na hřišti v areálu střediska. Rozsah provozních opatření a činností se může změnit dle aktuálního vývoje epidemiologické situace.

Více na www.sssp13.cz. Jiří Mašek, ředitel SSSP13