Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nebojte se včelařit

Péče o včely, které opylují stromy, jahody, maliny a velké množství ostatních rostlin je záslužná činnost. Člověk tou svojí v podstatě zlikvidoval přirozené příbytky včel (duté stromy apod.) a tak jim musí pomáhat jiným způsobem.

Včelaření samo není v našich krajích bohužel ekonomicky přínosné. A to především díky velkému množství laciných falešných medů i výkyvům ve výnosu medu (letos je to například jen zhruba čtvrtina obvyklé snůšky medu). O včely se tedy starají jen lidé, kteří mají kladný vztah k přírodě a navíc ocení skutečný vlastní med.

Nebojte se začít včelařit. Je to ale složitější, než si koupit pejska s obojkem a pelíškem. A je třeba se to od někoho naučit. Od staršího souseda nebo na některém z kurzů. K bezpečnému zvládnutí včel je třeba i praxe. Není tedy možné chovat včely pouze podle internetu. Neznáte-li základy, nebudete se orientovat v množství informací. I proto pořádá náš včelařský spolek kurzy pro začínající včelaře. V začátcích vám rádi pomůžeme. Více informací získáte na www.vcelinorech.cz, vcelinorech@gmail.com.

Vladimír Glaser, vedoucí vzdělávacích programů Včelínu Ořech, z.s.