Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Požár v ulici Poncarova

První říjnový den zasahovali naši strážníci u požáru v ulici Poncarova, kde došlo k zahoření několika stanů, okolních keřů a dalších provizorních obydlí osob bez domova. Na místo byli přivoláni příslušníci hasičského záchranného sboru, kterým se nakonec podařilo požár uhasit. Situaci ale komplikovala skutečnost, že nebylo zřejmé, kolik osob se ve stanech nacházelo. Strážníci proto museli ještě před příjezdem hasičů lokalitu prohledat. Domníváme se, že nejvíce o události vypoví část následně sepsaného úředního záznamu: ...„Protože přístup do „bezdomoveckého obydlí“ byl komplikovaný, rozříznul strážník č. 3012 síťované oplocení a pokusil se prohledat prostory, které ještě nebyly v plamenech. Jelikož se v ohni zcela zjevně nacházely předměty, které průběžně explodovaly, použil mokrou matraci, která ležela na zemi, jako štít. Poté důkladně prohledal nehořící prostory, kde nenalezl žádnou osobu...“

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP