Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sběr biologického odpadu

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky!

datum
čas
stanoviště
6. 11.
15.00–18.00
K Hájům – křižovatka s ul. K Hájům (plocha u nádob na tříděný odpad)
7. 11.
9.00–12.00
K Řeporyjím – křižovatka s ul. V Brůdku (u rybníka)
7. 11.
13.00–16.00
Srnčí – křižovatka s ul. U Dobráků
8. 11.
9.00–12.00
K Sopce – zpevněná plocha
8. 11.
13.00–16.00
nám. Na Lužinách
13. 11.
15.00–18.00
K Fialce – plocha u č. 1219
14. 11.
9.00–12.00
K Opatřilce – křižovatka s ul. K Jihu
21. 11.
9.00–12.00
Chalabalova – parkoviště proti č. 1611/7
21. 11.
13.00–16.00
Melodická – křižovatka s ul. Operetní
22. 11.
9.00–12.00
5. máje – plocha proti č. 325
22. 11.
13.00–16.00 K Sopce – zpevněná plocha
28. 11.
9.00–12.00
K Fialce – plocha u č. 1219

Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další!

Michaela Líčková