Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z DENÍKU POLICIE ČR

  • Všichni teď opět zažíváme dobu „kovidovou“. Krátkodobé snížení personálního stavu z důvodu šíření nákazy jsme už zažili i na našem místním oddělení ve Stodůlkách. U velmi malého počtu příslušníků byla zjištěna nákaza covid-19. Absence těchto příslušníků by samozřejmě činnost celého oddělení neovlivnila. Avšak je potřeba nařídit karanténu i těm příslušníkům policie, kteří s těmito pozitivně testovanými policisty přišli do styku. Tímto způsobem se nám razantně zvětšil počet těch, kteří nemohli nastoupit do služby. Nicméně jsem rád, že jsme tuto situaci zvládli a to především díky ochotě našich příslušníků přijít do práce například na směnu nebo směny navíc. Naším úkolem je zajistit občanům v Praze 13 čtyřiadvacetihodinovou službu, což se nám i díky pomoci Obvodního ředitelství policie Praha II povedlo.
  • Dnes, když píši tento příspěvek, je 21. října. Už před druhou vlnou vládních opatření, případně opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, nám bylo jasné, že je občané už budou vnímat jinak, než úplně stejná nebo obdobná opatření, která byla přijata na jaře. Tento trend můžete vidět i na sociálních sítích, diskuzních fórech apod. Osobně jsem přesvědčený, že počet nakažených je třeba snížit tak, aby se lékař nikdy nemusel rozhodovat, koho napojí na plicní ventilátor a koho už ne. Společnost je teď rozdělena prakticky na dva tábory. Na ty, kteří s přijatými opatřeními souhlasí a na ty, kteří mají zcela opačný názor. Dovolil bych si říci, že tak, jak je rozdělena společnost, tak mají různé názory i moji kolegové. Každý z nich si je ale vědom, že úkolem policie je dohlížet na dodržování zákonů České republiky. Pokud tomu tak nebude, pak bohužel musí přijít sankce. V tomto smyslu všichni svou službu chápeme. Prakticky každodenně provádí policisté Místního oddělení policie Stodůlky a každého oddělení v Praze několik desítek kontrol dodržování přijatých opatření. Zatím jsme nezaznamenali výrazně vyšší počet přestupků, než při kontrolách, které jsme prováděli v jarních měsících. Od zítřejšího dne, tedy od 22. října, ale začnou platit opatření nová, která jsou přísnější. Jsou prakticky stejná, jaká byla při „první vlně“. Chtěl bych apelovat na všechny občany, nejen na čtenáře STOPu, aby vládou ČR přijatá opatření respektovali. Je více než jasné, že vzhledem k vysokému nárůstu počtu nakažených a hospitalizovaných bude policie při kontrolách dodržování těchto opatření velmi důsledná.
  • Co se týče počtu spáchaných trestných činů, mohu uvést, že jsme v našem obvodu zaznamenali mírný pokles. Osobně vidím souvislost s přijatými opatřeními. Samozřejmě doufám, že s jejich rozvolňováním, které snad brzy přijde, nepůjde ruku v ruce nárůst trestné činnosti. Určitě bychom byli všichni rádi, kdyby se nám znovu podařilo nepříznivou epidemiologickou situaci zvládnout. Společně.

Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna