Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vánoční bohoslužby

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba St. ve Stodůlkách

V kostele sv. Jakuba St.
24. 12. 2006 8.00 hod. mše sv. 4. neděle adventní
  17.00 hod. vigilie Narození Páně
  24.00 hod. půlnoční mše sv.
25. 12. 2006 8.00 hod. mše sv.
  14.00 hod. - 17,00 hod. možnost návštěvy kostela
  17.00 hod. Česká mše vánoční J. J. Ryby Hej mistře koncert
26. 12. 2006 8.00 hod. mše sv.
  14.00 hod. - 17,00 hod. možnost návštěvy kostela
28. 12. 2006 18.00 hod. mše sv.
29. 12. 2006 18.00 hod. mše sv.
30. 12. 2006 18.00 hod. mše sv.
31. 12. 2006 8.00 hod. mše sv.
  18.00 hod. mše sv. na zakončení občanského roku
1. 1. 2007 8.00 hod. mše sv.
  18.00 hod. mše sv.
 
V Komunitním centru sv. Prokopa
24. 12. 2006 11.00 hod. mše sv. 4. neděle adventní
  15.00 hod. bohoslužba mše sv. pro rodiny s dětmi
  22.00 hod. vigilie Narození Páně
25. 12. 2006 9.30 hod. mše sv. pro rodiny s dětmi
  11.00 hod. mše sv.
26. 12. 2006 11.00 hod. mše sv.
27. 12. 2006 18.00 hod. mše sv.
29. 12. 2006 6.30 hod. ranní chvály
  6.45 hod. mše sv.
31. 12. 2006 9.30 hod. mše sv. pro rodiny s dětmi
  11.00 hod. mše sv.
1. 1. 2007 11.00 hod. mše sv.

RORÁTY


Zveme všechny na ranní roráty při svících. Že nevíte, co roráty jsou? Roráty jsou staré adventní zpěvy k bohoslužbě, jejichž základním tématem je očekávání Mesiáše a prosba o jeho příchod.
Komunitní centrum sv. Prokopa – pátky 8., 15. a 22. a 29. 12. od 6.30 ranní chvály, od 6.45 mše sv. s roráty.