Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odbor životního prostředí informuje

 • I nejhezčí svátky roku jednou skončí. Vánoční stromky jako každoročně budete moci odložit ke kontejnerům na směsný odpad, a to do konce ledna 2009. Z jiných míst nebudou odváženy. 
 • Velkoobjemové kontejnery nebudou v lednu a v únoru přistavovány. Dle klimatických podmínek budou přistavovány zhruba od poloviny března.

  Objemný odpad je možno zdarma odevzdat ve sběrných dvorech hl. m. Prahy. Nejbližší je v ul. Puchmajerova v Praze 5, tel. 737 240 853, 251 612 343.
  Otevírací doba: po - pá
  8.30 – 17.00 (12 – 15 hod. polední přestávka), so 8.30 – 15.00

 • Upozorňujeme na možnost objednávkového odvozu odpadu.
  Jde o placenou službu:
  naložení 1 m3 100 Kč bez DPH
  naložení nákladního vozu zn. Avia 1 200 Kč bez DPH
  cena za 1 km 18 Kč bez DPH

Svoz je prováděn na základě písemné objednávky zaslané faxem, mailem, poštou nebo osobně objednané na sběrném dvoře. Svozová společnost se dohodne s objednatelem na termínu odvozu. Naložit je možné maximálně 12 m3 nebo 3 000 kg odpadu.

Více informací na tel. 284 091 472 (7.00 – 14.00)

Michaela Líčková