Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kam můžeme odložit vánoční stromky?

 

ke sběrným nádobám na směsný odpad, a to do konce února

  • do sběrných dvorů
  • Nikdy neodkládejte stromky jen tak na ulici nebo ke stanovištím tříděného odpadu,
    ale výhradně ke sběrným nádobám na směsný odpad. Žádné jiné nepotřebné věci ale
    k těmto nádobám neodkládejte. Svozové společnosti nemají povinnost je odvézt.
    K odkládání odpadu, který se nevejde do sběrné nádoby na směsný odpad, využívejte velkoobjemových kontejnerů nebo sběrných dvorů.
  • Kontejnery na objemný odpad nebudou v lednu a únoru přistavovány.

Harmonogram přistavení bude zveřejněn v březnu ve zpravodaji STOP a na internetových stránkách úřadu www.praha13.cz.

Michaela Líčková