Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Lovy zvěře (1977)

Lovy zvěře (1977)

V roce 1977 na podzim při honech bylo zde zastřeleno 360 bažantů kohoutů a 200 zajíců. Pro zajíce byl nepříznivý rok – mokro tak, že byl velký úhyn. Namísto plánovaných 7 honů na rok 1977 byly povoleny pouze 3. Z důvodu chystané výstavby jihozápadního města na katastru zdejší obce bylo z důvodů bezpečnostních vyjmuto z honitby již pro rok 1978 300 ha. Někteří členové mysliveckého kroužku si stěžují na zdražení nábojů a na práškování polí, což hlavně zapříčiňuje úhyn veškeré polní zvěře. Marně by jsi dnes poslouchal, zda zde uslyšíš vyvolávat křepelku to své typické „pět peněz, pět peněz“.

Vybral Dan Novotný