Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů prosinec 2010

Program klubu seniorů prosinec 2010

 

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)

6. 12.
Mikuláš je tu! Tombola J. Focherová, J. Dvořáková
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

13. 12.
Soutěžíme o nejhezčí úpravu stolu na odpolední vánoční setkání JJ s našimi milými hosty Svatava Bulířová

20. 12.
Přátelské posezení před vánočními svátky.  Koledy
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

27. 12.
Káva o čtrnácté – loučíme se s rokem 2010 Svatava Bulířová

 

Přejeme pěkné vánoční svátky.

Mgr. Svatava Bulířová
ved. klubu, tel. 251 623 165

 

 

Klub seniorů II (úterý 13–16 hod.)

7. 12.
A tuhle znáte? (video)

21. 12.
Posezení při kávě, ochutnávka napečeného cukroví našich členů

28. 12.
Dnes oslavíme narozeniny a svátek členů našeho klubu, možná i při hudbě.

Všem seniorům přeji příjemné prožití vánočních svátků, stálé zdraví, mnoho štěstí i radosti v novém roce 2011.

Milada Tomašovičová
ved. klubu, tel. 222 963 603

 

 

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

1. 12.
Tombola Roman Kosan

8. 12.
Zahraje nám Sparťanka Miloš Procházka
Přijde Mikuláš a čert

15. 12.
Pásmo písní a veršů s vánoční tematikou Eva Abrahámová

22. 12.
Video Jan Hamerník

29. 12.
Budeme hodnotit celoroční práci, oslavíme konec roku 2010, na piano nám zahraje a zazpívá
Václav Vomáčka

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH, tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

 

 

Klub seniorů a přátel Vidoule

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě býval. obchodu).

Hezké prožití vánočních svátků a do Nového roku všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a štěstí přejí všem senioři z Vidoulí.

František Voříšek
vedoucí klubu, tel. 251 622 283

 

 

Svaz diabetiků ČR – Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

1. 12.
Promítání filmu

8. 12.
Nabídka rehabilitace na rok 2011

15. 12.
Ukončení akcí roku 2010

29. 12.
Zakončení roku 2010

Každou středu je v kanceláři od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro potřeby členů organizace, ale i pro předání informací ostatním diabetikům. Všechny akce se konají v Domě pro seniory
Lukáš vždy od 15.30 hodin v klubovně. Při akcích je možno si zapůjčit z naší knihovny různé knížky, po skončení akce bude dán prostor dotazům a odpovědím.

Jaroslav Pulchart
předseda ÚO, tel. 603 917 405