Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do Základní školy praktické a Základní školy speciální

 

ZŠP a ZŠS Lužiny,Trávníčkova 1743, pořádá ve spolupráci se SPC ÁMOS zápis do 1. ročníku
základní školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním).
Různorodým speciálním vzdělávacím potřebám jsou přizpůsobeny příslušné varianty vzdělávacích programů.
Žáci bez mentálního postižení jsou vzděláváni s cílem plynulého přechodu do škol běžného vzdělávacího proudu po odeznění obtíží – nejdéle po absolvování 1. stupně ZŠ.
Zápis se bude konat ve dnech 2. a 3. února 2011 od 13.00 do 17.00 v budově školy, v prostorách SPC.
K zápisu se dostavte s dítětem, vezměte s sebou rodný list dítěte a všechna odborná vyšetření. Případné dotazy na tel. 235 516 651 – J. Svatošová.