Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace odboru životního prostředí

Vánoční stromky lze odložit pouze:

  • ke sběrným nádobám na směsný odpad, a to do konce února
     
  • do sběrných dvorů
     

Nikdy neodkládejte stromky jen tak na ulici nebo ke stanovištím tříděného odpadu, ale výhradně ke sběrným nádobám na směsný odpad. Žádné jiné nepotřebné věci ale k těmto nádobám neodkládejte. Svozové společnosti nemají povinnost je odvézt. K odkládání odpadu, který se nevejde do sběrné nádoby na směsný odpad, využívejte velkoobjemových kontejnerů nebo  sběrných dvorů.

  • Kontejnery na objemný odpadnebudou v lednu a únoru přistavovány. Harmonogram přistavení bude zveřejněn v březnu ve zpravodaji STOP a na internetových stránkách úřadu www.praha13.cz.

-red-