Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Školy vzaly zkrášlování interiérů vážně

 

Od 24. října byly v atriu radnice vystaveny fotografie z interiérů všech mateřských a základních škol městské části. Fotografie vznikaly během návštěv členů Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva MČ Praha 13 výboru a členů týmu Místní agendy 21 ve školách. Výbor totiž na jaře tohoto roku vyhlásil soutěž o nejpůsobivější školní interiér v Praze 13. Smyslem akce bylo motivovat děti od nejútlejšího věku a žáky škol, aby se snažili pozitivně ovlivňovat a zkrášlovat prostředí, ve kterém tráví čas. Podobné zkrášlovací aktivity jsou v rámci Místní agendy 21 velmi oblíbené a využívané, a to nejen v Praze, ale i jinde v republice a v Evropě. Potvrdil to i listopadový seminář Místní agendy 21 v Chrudimi, na kterém měla Praha 13 také svého zástupce.

„Musím říci, že všechny školy a školky se hodně snažily a bylo by proto velmi těžké a možná i nespravedlivé vyhlašovat nějaké pořadí,“ řekl předseda výboru Jiří Neckář. „Viděli jsme mnohé zajímavé nápady a hezké výtvarné počiny. Už tím, jak se žáci a pedagogové staví ke zvelebování svých škol, zvítězili vlastně všichni.“ O tom se mohli ostatně přesvědčit i návštěvníci výstavy, která byla na radnici k vidění až do 4. listopadu.

Samuel Truschka