Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Speciální pedagog pomůže

 

Záměrem vybudování učebny pro práci speciálního pedagoga bylo překonat jedno z nejobtížnějších období lidského života – vstup dítěte se specifickými poruchami učení do základní školy. Ve FZŠ Trávníčkova se v maximální míře snažíme rozvinout na základě zvláštních metod a přístupů schopnosti dětí a pomoci jim úspěšně zahájit školní vzdělávání. Podařilo se nám najít prostory pro vybavení speciálně pedagogické učebny, kde mají děti k dispozici učební pomůcky, pracovní sešity i počítačové výukové programy. Nezastupitelná je práce zkušené paní učitelky. Škola nabízí dětem s vývojovými poruchami učení individuální vzdělávací program. Náš projekt je jednou z cest, jak pomoci všem, aby jim vzdělávání přinášelo radost a úspěch.

Věra Hamrová, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň