Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vernisáž fotografií Tomáše Cikrta

 

V říjnu byla za přítomnosti rodičů, přátel školy a sponzorů slavnostně  zahájena výstava fotografií žáků MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE – Stodůlky od pana Tomáše Cikrta. Výstava byla uspořádána u příležitosti otevření nově rekonstruovaných prostor školy.Na rekonstrukci školy přispěl Nadační fond Slunce pro všechny, RWE a Pražská evangelická mládež. Ředitel Milan Černý všechny seznámil s provedenými přestavbami a poděkoval všem sponzorům:
paní Dvořákové z Nadačního fondu Slunce pro všechny a společnosti RWE, kteří financovali přestavbu učebny pro nejmenší žáky a vybudování relaxační místnosti snoezelenu pro žáky s kombinovaným postižením a firmě CSC Eastern Europe, jejíž zaměstnanci pomohli ve svém volném čase se stavebními pracemi při rekonstrukci. Zároveň převzal od pana Svobody darovací certifikát na částku 16 800 Kč, kterou věnoval škole na zvedací a transportní systém. Pan Svoboda částku vybral při svých padesátých narozeninách mezi známými. Ředitel Střediska Diakonie ve Stodůlkách Jakub Suchel pak informoval přítomné o záměru rekonstrukce celé budovy tak, aby vznikly nové prostory pro další klienty. Program, v jehož závěru byla zahájena výstava fotografií, zpestřilo kulturistické vystoupení Oldy Štefka i jazzová hudba skupiny Kokeš jazz trio. Výstavu můžete zhlédnout v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin v prostorách školy. Více na www.skolastodulky.diakonie.cz.

Milan Černý