Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Druhý veletrh škol na radnici

Ve dnech 12. a 13. listopadu uspořádala radnice již podruhé Veletrh základních škol. Smyslem akce bylo poskytnout rodičům budoucích prvňáčků na jednom místě dostatek informací o vzdělávacích programech škol, aby se mohli lépe rozhodnout, kam své dítě přihlásí. V obřadní síni radnice se prezentovalo osm základních škol městské části a také ZŠ praktická a ZŠ speciální Lužiny. Veletrh zahájil zástupce starosty David Zelený společně s předsedou výboru pro vzdělávání Jiřím Neckářem za přítomnosti ředitelů zúčastněných škol. Školy se představily formou panelů, fotografií, výrobků a propagačních tiskovin. Na dotazy odpovídali rodičům přítomní zástupci škol. Další informace o všech deseti místních základních školách najdete na www.praha13.cz v oblasti Městská část – Školství.

Samuel Truschka