Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

 

 

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na uvedených stanovištích pouze po dobu 4 hodin!

Součástí přistavení bude obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů tak, aby se maximálně využil celý objem kontejneru. Obsluha dále zajistí, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití. Po odvozu kontejnerů bude svozová společnost povinna zajistit úklid místa přistavení.

Upozorňujeme, že do kontejnerů v provozní době můžete odložit: starý nábytek, koberce, linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektro spotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

 

Ulice Stanoviště Datum přistavení Hodina přistavení
Bellušova parkoviště proti domu č. p. 1804 14. 12. 16 – 20
Hábova parkoviště před domem č. p. 1564 6. 12. 16 – 20
Chalabalova parkoviště proti domu č. p. 1611 13. 12. 16 – 20
Janského park. záliv proti domu č. p. 2370 17. 12. 16 – 20
K Fialce u bývalé prodejny 12. 12. 16 – 20
K Sopce část. zpevněná plocha 10. 12. 16 – 20
Nám. na Lužinách 15. 12. 9 – 13
Pavrovského x Janského 8. 12. 9 – 13
Petržílkova parkoviště proti č. p. 2267 19. 12. 16 – 20
Trávníčkova u tržiště 11. 12. 16 – 20
V Hůrkách x Seydlerova  20. 12. 16 – 20
Zázvorkova proti domu č. p. 2003 7. 12. 16 – 20

 

Upozornění: V roce 2013 budou kontejnery přistavovány až od měsíce března.

Případné dotazy a připomínky ke sběru a svozu objemného odpadu vám zodpoví pracovníci odboru životního prostředí na tel. 235 012 470.

Michaela Líčková