Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jez do polosyta, pij do polopita, vyjdou ti naplno léta

 

Tato česká lidová moudrost by mohla klidně charakterizovat stravovací zařízení v domě Střediska sociálních služeb Prahy 13 v Lukáši. Kuchyně střediska připravuje obědy pro seniory, ale i pro všechny ostatní zájemce dle zásad zdravé výživy a přiměřeně zdravotnímu stavu svých strávníků. Obědy zveřejňuje na jídelních lístcích se čtrnáctidenním předstihem. Jídla se připravují na přesný počet strávníků, čímž se minimalizují ztráty. V jídelně, která je otevřena od pondělí do pátku od 11.00 do 13.30 hodin, je k dispozici 45 míst. Návštěvník si může vybírat ze tří druhů pokrmů. Kuchyň připravuje také jídla pro rozvoz do bytů klientů. Rozvoz zajišťuje terénní pečovatelská služba střediska. V roce 2011 bylo uvařeno a vydáno 42 752 jídel, z toho 30 993 obědů bylo rozvezeno do bytů klientů. Počet návštěvníků využívající v současné době stravovací zařízení střediska ve srovnání s minulým obdobím mírně narůstá, což je povzbuzující a svědčí to o zájmu klientů o tuto službu. Cena hlavního jídla, včetně polévky a nápoje činí pro seniory 60 Kč, pro ostatní strávníky (osoby v produktivním věku) jen 72 Kč. Co do skladby jídel preferují strávníci klasickou českou kuchyni. Vedoucí kuchyně paní Kateřina Štěpánková společně s vrchní kuchařkou paní Ivanou Fialovou začleňují do nabídky jídel zdravou výživu v podobě dostatku zeleniny, luštěnin, vláknin a ryb. Pro zpestření jídelníčku pak vaří různé krajové speciality. V době velikonočních a vánočních svátků se podávají tradiční jídla, jako je velikonoční nádivka nebo kapr s bramborovým salátem. Ani o letošních Vánocích tomu nebude jinak a kapr na stole chybět nebude.

Středisko sociálních služeb chce nadále udržet vysokou kvalitu stravovacích služeb, a proto přistupuje k postupné technologické modernizaci provozu kuchyně. Prvním inovačním krokem od ledna příštího roku bude vybavení kuchyně šokovým zchlazovačem a zmrazovačem (šokérem), který umožní kvalitnější přípravu jídel podle přísných hygienických norem. Modernizace kuchyně bude probíhat i v příštím roce za technické, investiční a finanční pomoci městské části, bez které by další technologický rozvoj střediska sociálních služeb nebyl možný.

Podrobnější informace o kuchyni střediska a přípravě jídel můžete získat na www.lukaspraha13.cz, nebo u vedoucí kuchyně na adrese jidelna131@seznam.cz, tel. 235 517 324. Rádi vám zodpovíme všechny dotazy a těšíme se na návštěvu.

Jiří Mašek a Kateřina Štěpánková