Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Oslavy odstartovala zahradní slavnost

 

V říjnu se v Základní škole Klausova konaly Zahradní slavnosti, na kterých byly slavnostně zahájeny oslavy 20. výročí otevření naší školy. Za přítomnosti místostarosty MČ Praha 13 Davida Zeleného zdůraznila ředitelka školy Věnceslava Hanzlíková ve svém úvodním projevu nezastupitelnost školy při výchově dětí, její historii, ale i další úkoly v budoucím období. Zároveň vyhlásila řadu soutěží a aktivit, které nás budou po celý tento školní rok provázet. Vyvrcholením oslav bude 24. duben, kdy budou všechny aktivity vyhodnoceny a oceněny. Více se o nich dozvíte na www.klausovazs.cz. „V průběhu školního roku nás čekají další akce,“ řekla ředitelka školy. „Začínají celoroční programy Bobříci pro předškoláky a jejich rodiče, v prosinci Vánoční jarmark a v únoru Dětský karneval. To vše je součástí významných oslav, které mají své heslo v angličtině i češtině. Žáci druhého stupně dokonce připravují při této příležitosti volný překlad anglické knihy.“ Ve druhé části Zahradních slavností, po zazpívání Skautské hymny dětmi prvního stupně, byla uvedena celoškolní akce k výročí školy, inspirovaná J. Foglarem a jeho literárním dílem - získávání Bobříků. Na několika stanovištích pak měli rodiče i děti možnost se občerstvit, zasportovat si, zakoupit si výrobky dětí, případně plnit již prvního bobříka - Bobříka zručnosti. Držme palce, ať důstojně, ale i s optimismem a humorem společně oslavíme 20 let trvání naší školy.

Pedagogové a žáci ZŠ Klausova na Velké Ohradě